FAQs

V?

Splošni pogoji nagradne igre

O.

Splošni pogoji nagradne igre

»Brezplačno oblikovanje obrvi Anastasia«

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je »Danijela Cerovak s.p.« (v nadaljevanju organizator Neguj.SE). Nagradna igra poteka od 11.4.2014 do 30.4.2014 na Facebook strani www.facebook.com/neguj.se

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec (če tega še ni storil predhodno) klikniti gumb “Všeč mi je/Like” na Facebook strani »www.facebook.com/neguj.se« in izpolniti podatke za sodelovanje (ime & priimek, e-naslov, gsm). Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom ali naročilom na storitev. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. (I have read and agree to the Terms and Conditions)
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani »www.facebook.com/neguj.se«. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni in ožji sorodniki podjetja Danijela Cerovak s.p.

3. Nagrada
• 1 x Brezplačno oblikovanje obrvi v kozmetičnem salonu Neguj.SE v vrednosti 16.00€

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade so prenosljive na tretjo osebo (po predhodnem dogovoru), prav tako ni možna zamenjava nagrad. Vsakdo lahko prejme le eno nagrado.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev ter prevzem nagrad

Organizator nagradne igre bo do 6.5.2014 med vsemi sodelujočimi izbral 1 osebo, ki prejme nagrado. Organizator bo ob prisotnosti dvočlanske komisije med vsemi udeleženci nagradne igre objavil nagrajenca na svoji »www.facebook.com/neguj.se« strani in preko ZS, e-naslova ali gsm številke sodelujočega zmagovalca.

V kolikor se nagrajenec, organizatorju v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila o nagradi ne oglasi in ne sporoči potrebnih podatkov (ime, priimek, letnica rojstva, naslov, kraj in odkloni prevzem nagrade ali deluje v nasprotju s pravili nagradne igre in bo zato organizator izbral drugega nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, osebnih podatkov, naslova) lahko organizator zavrne podelitev nagrade in izbere novega nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade in izbere nove nagrajenca, če: se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre. Nagrajenec bo nagrado prevzel in koristil v kozmetičnem salonu Neguj.SE, Tacenska cesta 108, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru, najkasneje v enem tednu od prejema vseh potrebnih podatkov s strani nagrajencev.

8. Davki in akontacija dohodnine
Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi se v skladu z 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42€, obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj v višini 25% dohodka obenem z izročitvijo dobitka dobitniku. Nagrajenec je dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko in davčni urad) in prejeto nagrado prijaviti v napoved za odmero dohodnine.
9. Varovanje podatkov
Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju nagradne igre, da vse v nagradni igri zbrane osebne podatke uporablja za namen izvajanja nagradne igre "brezplačno oblikovanje obrvi Anastasia" in za namene neposrednega trženja, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja, v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko kadarkoli pisno (na naslov podjetja Neguj.SE, Danijela Cerovak s.p.), po telefonu 031 406 338 ali po elektronski pošti (na e-naslov: [email protected]) zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

10. Razno
S sodelovanjem v nagradni igri preko Facebook aplikacije udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena pod splošnimi pogoji in na spletni strani https://www.neguj.se/splosni-pogoji-nagradne-igre. Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre.
Lukovica, 11.4.2014

Lp, Danijela