GDPR in varstvo osebnih podatkov

Nameni obdelave osebnih podatkov pri podjetju Neguj.se

Osebne podatke kot so ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in izdelek, ki ste ga naročili) podjetje oz. v tem primeru upravljalec Neguj.se, Danijela Cerovak s.p. Trnjava 49, 1225 Lukovica, obdelujem samo za naslednje namene:

– za pošiljanje e-poštnih sporočil z namenom obveščanja in nasvetih o negi kože, akcijah, promocijah storitev, novih izdelkih, novih vsebinah na spletni strani www.neguj.se,
ki jih organizira ali soorganizira podjetje Neguj.se, Danijela Cerovak s.p.
– za vodenje evidence o kupcih izdelkov in storitev, ki so objavljene na spletni strani podjetja Neguj.se, Danijela Cerovak s.p.
– za pregled in analizo aktivnosti posameznikov pri poslanih e-poštnih sporočilih (katera e-sporočila je posazmenik odprl, katera je prebral, katere povezave je kliknil, koliko časa je bral posamezne vsebine in ali jih je komu priporočil)
– za segmentiranje posameznikov na podlagi njihove aktivnosti pri e-sporočilih, ki skladno z njihovo aktivnostjo prejmejo individualizirana e-poštna sporočila (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino), z namenom bolj relevantnega obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila.
– za analizo življenjske poti uporabnika na spletni strani neguj.se, od kje je uporabnik prispel na spletno stran, koliko časa se je zadržal na spletni strani, katere strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal, katere spletne strani so ga vodile v nadaljnje korake.

Celotna analiza in upravljanje s podatki se uporablja zgolj za interno evidenco podjetja Neguj.se, Danijela Cerovak s.p. in se ne posreduje tretjim osebam.

Lukovica, 24.5.2018

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Neguj.se, Danijela Cerovak s.p. deluje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

Pravica, da od podjetja Neguj.se, Danijela Cerovak s.p. kot upravljavca osebnih podatkov kadar koli zahteva dostop do osebnih podatkov ter spodnje informacije:

– namene obdelave,
– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
– predvideno obdobje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
– razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,
– brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
– popravek netočnih osebnih podatkov,
– omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
– podatek, ali je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral,
– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
– zahtevek, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, posredujem v pisni obliki na upravljavca, Neguj.se, Danijela Cerovak s.p., Trnjava 49, 1225 Lukovica ali na e-naslov [email protected]

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v roku 30dni od prejema zahteve.